Поръчка

Вашата кошница
0 артикула

Продукти / Магазин

Продукти по азбучен ред

Търсене

Статии

Зелен чай

Зеленият чай се приготвя единствено от листата на чаения храст, които са подложени на минимално окисляване по време на обработката им. Зеленият чай произхожда от Китай, но се свързва и с много други азиатски държави, като Япония и Южна Корея...

Прочети повече >>

Подбел

Подбелъте многогодишно тревисто растение. В ранна пролет от коренището израстват единични или по няколко надземни стъбла, високи до 25 см, покрити с яйцевидно ланцетни, розово-виолетови люспи и носещи на върха си големи жълти цветни кошнички...

Прочети повече >>

Гръмотрън

Гръмотрънът е разклонен храст, висок до 80 см. Развива късо, тъмнокафяво коренище и странични разклонени корени. долните и средните листа са триделни, а горните прости, снабдени с прилистници. Дяловете са овални, по края остро назъбени, от двете...

Прочети повече >>

Мечо Грозде

Мечото грозде е малко вечнозелено храстче. Достига на височина до 20 см. Листата са вечнозелени, обратнояйцевидни, стеснени клиновидно в основата си, кожести и целокрайни, по ръба слабо ресничести. Цветовете са дребни, бели или червеникави...

Прочети повече >>

Лайка

Лайката е едногодишно треевисто растение с разклонено стъбло, високо до 50 см. Листата са двойно- и тройноперести, нишковидни, нарязани. Цветните кошнички са разположени на върховете на многобройните стъблени разклонения на дълги дръжки и се...

Прочети повече >>

Мента

Ментата е могогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище, от което се развиват по няколко четириръбести и разклонени стъбла, високи до 1 м. Листата са тъмнозелени, с къси дръжки, срещуположни, продълговати, остро назъбени, на върха...

Прочети повече >>

Царевица

Царевицата е едногодишно тревисто растение с право, неразклонено стъбло, достигащо на височина до 3 м. Образува възли и междувъзлия. Вътрешността на стъблото е гъбеста, шуплеста. Листата са линейни, ланцетни, целокрайни, с успоредна...

Прочети повече >>

Бял Бор

Белият бор е вечнозелено, смолисто, право, еднодомно дърво, достигащо на височина до 30 м. Кората в долната си част е сива и напукана, а в горната – светлокафява. Листата са игловидни, разположени по две, отвън заоблени, а отвътре вдлъбнати с...

Прочети повече >>

Лен

Ленът е едногодишно тревисто растение с голо, цилиндрично стъбло, на върха разклонено, високо до 1,5 м. Листата са ланцетовидни, последователни. Цветовете са небесносини или виолетови, с дръжки, събрани на върха на стъблото в рядка метлица...

Прочети повече >>

Бял равнец

Белият равнец е тревисто растение с право стъбло, високо до 50 см. На върха на стъблото са събрани цветните кошнички във форма на гъст щит. Листата са последователни, двойно до тройно пересто нарязани с линейно заострени листчета...

Прочети повече >>

Шипка

Шипката е храст с дълги, прави или извити стъбла, достигащи на дължина до 4 м, покрити с многобройни твърди, бодливи шипове. Листата са текоперести с 5-7 яйцевидни, остро назъбени по ръба листчета, окосмени отдолу по средния нерв и...

Прочети повече >>

Жълт Кантарион

Жълтият кантарион е многогодишно тревисто растение с изправене, силно разклонено в горната си част, кръгло, червеникаво стъбло, високо до 50 – 60 см. Листата са срещуположни, приседнали, овално елиптични до овално ланцетни, целокрайни, дълги...

Прочети повече >>

Хвощ

Полският хвощ е многогодишно тревисто растение с подземно дълго коренище. Всяка пролет израства безхлорофилно, кафяво, неразклонено стъбло, на върха на което се намира спороносно класче. След разсейването на спорите спороносното стъбло загива...

Прочети повече >>

Леска

Едър храст, а понякога и малко дърво, Леската достига до 5 м височина. Стъблото е с червеникава или пепелявосива гладка кора, покрита с множество лещанки. Листата са последователни, обратно яйцевидни, закръглени или закръглено-яйцевидни до...

Прочети повече >>

Бъз

Черният бъз е храст или дръвче с разперени клони и бяла шуплеста сърцевина. Листата са нечисфтоперести с 2-3 чифта листчета, дълги до 20 см. Отделните листчета са яйцевидни или продълговати, заострени, гъсто назъбени. Цветовете на...

Прочети повече >>

Невен

Невенът е едногодишно растение с право, обло, разклонено стъбло, високо до 50 см. Листата са едри, покрити с мъх, долните са лапатовидни, седящи, а горните – ланцетовидни, спирално разположени. Цветовете са кошнички с жълто-оранжев цвят...

Прочети повече >>

Овчарска торбичка

Овчарската торбичка е едногодишно тревисто растение. Розетните листа са с дръжки, пересто нарязани или вълнообразни с продълговато ланцетна форма. Стъблените листа са цели или неправилно, слабо врязани, последователни, приседнали...

Прочети повече >>