fbpx

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина alinbg.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Използвайки сайта alinbg.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с тези условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия, моля не използвайте този онлайн магазин.

Неразделна част от Общи условия са условията по: Доставка и плащане, Поверителност и Условия за връщане. Моля да се запознаете с тях паралелно с „Общите условия“.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазина alinbg.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.

Настоящият документ съдържа общите условия, съгласно които НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина alinbg.com. Тези условия обвързват всеки потребител. Със зареждането на изградените хипер-връзки потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията не е задължителна за пазаруване през онлайн магазина. При регистрация потребителят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и данни за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и и-мейл адрес.

СЪГЛАСИЕ

С отбелязване в поле „Прочетох и се съгласявам с правилата и условия на сайта” клиентът извършва електронно изявление (подпис), с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия и ги приема.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

Поръчка:

При поръчка потребителят е длъжен да попълни формата за поръчка, в която посочва валидни данни: начин на доставка, имена, адрес, телефонен номер и и-мейл адрес за връзка, необходими за извършване на самата доставка.

Доставката на стоки от НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД през онлайн магазина става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока.

Потвърждение и изпълнение на поръчки:

Операторът на НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД има правото да потвърди по телефона всяка поръчка, направена от клиента.

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина alinbg.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка.

Клиентът може да откаже или да промени поръчката си преди нейното потвърждение от оператор. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката.

СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина alinbg.com, се определя в зависимост от населеното място (моля погледнете Доставка и плащане). Цената на доставката е включена в общата стойност на поръчката. При промяна на цената за доставка от страна на куриерската фирма, НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД си запазва правото да промени цената за доставка в сайта, съобразно актуалните цени.

ДОСТАВКА НА СТОКА

Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура (издава се по желание на клиента) и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на стока и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на стока и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката, съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина alinbg.com в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка, посочена от него.

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на офис телефона на НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД – +359 885 09 34 43, за да обясни причината за връщането както и да попълни Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки, който да бъде изпратен на office@alinbg.com.

Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез интернет до интернет страницата alinbg.com

Online решаване на спорове

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG131196772, седалище и адрес на управление: с. Алино, общ. Самоков, обл. София. Представлявано е от Красимир Станков в качеството му на  Управител (тел. +359 887 62 40 10,  e-mail: office@alinbg.com) и  администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД: https://alinbg.com/privacy-policy/ или на адреса на седалището на дружеството.

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД чрез alinbg.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от клиента. НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на покупка.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от служителите на НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД във връзка с ползването на услугите и продуктите от потребителите не поражда каквато и да било отговорност или задължения за НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД.

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД чрез alinbg.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното писмено съгласие на клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД чрез alinbg.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

За контакт: office@alinbg.com или мобилен телефон: +359 885 09 34 43.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Със зареждане на alinbg.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите общи условия за цялото време на ползване на страницата- от първоначалното зареждане до напускането на alinbg.com.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на alinbg.com, е собственост на НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на alinbg.com, без изричното писмено съгласие на НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от alinbg.com за своя лична употреба.

Посещението, разглеждането и покупките в alinbg.com не изискват регистрация от потребителите.

Със зареждане на alinbg.com, потребителят се съгласява, че НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра alinbg.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на alinbg.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

Уеб сайтът alinbg.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на alinbg.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на alinbg.com, са с ДДС. Alinbg.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта alinbg.com или свързаните и предоставяните чрез alinbg.com услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на alinbg.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до alinbg.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Alinbg.com може да съдържа връзки към интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива интернет страници чрез alinbg.com, потребителят се съгласява и приема, че НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към интернет страници на трети лица в alinbg.com по никакъв начин не означава, че НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на alinbg.com към интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ ООД има право по всяко време да променя съдържанието на alinbg.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на alinbg.com се публикуват на alinbg.com и са достъпни за всички потребители.